Organization Main Image

Vòng Tay Nước Mỹ 9 - Triển Lãm Tranh Ảnh Nghệ Thuật Gây Quỹ

Chủ đề triển lãm: Cuộc sống và con người Việt Nam

Cảm ơn các bạn đã tham dự chương trình Triển Lãm Đấu Giá Gây Quỹ của VTNM 9. Toàn bộ số tiền gây quỹ được từ chương trình triển lãm - đấu giá sẽ được đóng góp vào dự án Chung tay vì trẻ mồ côi COVID-19 do Chung tay vì Việt Nam tổ chức.


Về Tổ chức Chung tay vì Việt Nam:
Chung tay vì Việt Nam được thành lập vào tháng 8, 2020 với sứ mệnh kết nối cá nhân và tổ chức người Việt ở Mỹ và nhiều nước trên thế giới phát triển các sáng kiến gây quỹ và hỗ trợ chuyên môn, nhằm giúp Việt Nam giải quyết những vấn đề cấp bách như thiên tai, dịch bệnh, khuyến học và xóa đói giảm nghèo.

$3,181.00
RAISED
Powered by Charity Auctions Today