Унікальны асобнік кнігі Альгерда Бахарэвіча “Тэатр шчасьлівых дзяцей” з персанальным аўтографам аўтара/A unique copy of a book by Alhierd Bacharevič "The Theater of Happy Children" with the author's personal autograph

 

Беларуская Рада культуры ініцыявала выданне літаральна АДЗІНАГА папяровага асобніка кнігі, што ўлетку выйшла толькі ў электронным фармаце. Над рэалізацыяй праекта працавалі людзі, якія сёння жывуць у Беларусі, Аўстрыі, Нідэрландах, Эстоніі і Польшчы.

«Тэатр шчасьлівых дзяцей» — дзіцячая кніга, якую будзе цікава прачытаць і дарослым. Як выбрацца з пасткі, ня маючы ні тэлефона, ні зброі, і знайсці сяброў, што зніклі? Колькі твараў у туману? Што такое гісторыя — і калі канчаецца мінуўшчына? Якую таямніцу хаваюць нашыя бацькі — і ці чуе нас Бог, калі мы маўчым? Гэтымі пытаннямі задаюцца героі кнігі, Лявон, Анцік і Юля, нечакана апынуўшыся ў таямнічым краі, які не знойдзеш ні ў Вікіпедыі, ні на школьных мапах.

— “Тэатр шчасьлівых дзяцей” — гэта ня проста кніга, гэта акт майго мастацкага, літаратурнага супраціву. Я называю яе “беларускім фэнтэзі з элементамі палітычнага трылеру”. Спадзяюся, яна дапаможа чытачам ацалець у вусцішнай казцы, у якую ператварылася беларуская рэальнасць, а яшчэ дасць надзею і прымусіць задумацца пра тое, чаму мы апынуліся ў такім пункце нашай гісторыі, і як тое, што адбываецца ў Беларусі, адгукнецца ў будучыні. Але перадусім “Тэатр шчасьлівых дзяцей” -- гэта літаратурны твор, і мне хочацца верыць, што ён захапляе і прымушае суперажываць героям. Суперажываньне для нас цяпер — гэта самая вялікая каштоўнасць, — кажа Альгерд Бахарэвіч з нагоды ўдзелу ў дабрачынным аўкцыёне.

Кніга надрукавана адмыслова для гэтага аўкцыёна на еўрапейскай паперы найвышэйшага гатунку. Цвёрдая вокладка, 220 старонак, аздобіла выданне мастачка Кацярына Дубовік. 

Усе сродкі, атрыманыя ад продажу лота, будуць скіраваныя на падтрымку рэпрэсаваных дзеячаў культуры. 

 


The Belarusian Council of Culture initiated the publication of literally ONE paper copy of the book, which was published in electronic format this summer. People living in Belarus, Austria, the Netherlands, Estonia and Poland worked on the project.

 

"The Theater of Happy Children" is a children's book that is interesting to read for adults. How to get out of the trap without having a phone or a weapon, and find friends who are missing? How many faces can fog have? What is history — and when does the past end? What secret do our parents hide — and does God hear us when we are silent? These questions are asked by the heroes of the book, Lyavon, Antsik and Julia, suddenly found themselves in a mysterious land, which you will not find in Wikipedia or on school maps.

 

— "The Theater of Happy Children" is not just a book for children and adults, this is the act of my artistic and literary resistance. I call it "The Belarusian fantasy with elements of a political thriller". I hope it will help readers survive in the fairy tale, which turned into a Belarusian reality, but also give hope and make you think about why we are at such a point in our history and how what is happening in Belarus will respond in the future. But above all, "The Theater of Happy Children" is a literary work, and I want to believe that it fascinates and makes you empathize with the characters. Empathy for us now is the greatest value, — says Alhierd Bacharevič about participating in the charity auction.

 

The book is printed especially for this auction on top-quality European paper. 220 pages, hardcover. Design by the artist Katsiaryna Dubovik.

All proceeds from the sale of the lot will be used to support repressed cultural figures from Belarus.

Highest Bid : EUR1,250.00 (14 bids)
Highest Bid By: 995C5E
Value: N/A
Item Sold

Please share this auction

Powered by Charity Auctions Today